Wie is
MONA?

MONA is een Belgische AI-start-up die de steun geniet van KULeuven en de gezondheidsafdeling van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Aan het hoofd staat een multidisciplinair team van experts in biogeneeskunde, life sciences, machine learning en gezondheids-IT.

Onze missie

MONA heeft de ambitie om de retinascreening voor diabetesgerelateerde oogaandoeningen te transformeren. Door het proces comfortabeler, sneller en betaalbaarder te maken voor zowel de patiënt als het gezondheidssysteem draagt MONA bij tot betere medische resultaten. MONA helpt patiënten hun zicht te beschermen door het hen makkelijker te maken hun ogen te laten screenen op aandoeningen die hun zicht kunnen aantasten, zoals diabetes of glaucoom.

Bekijk hoe dat in z’n werk ging tijdens een MONA Screening Day:

Maak kennis met ons team

Dr Olivier Ménage

CEO MONA Master in de farmaceutische wetenschappen, 25 jaar internationale ervaring in medische apparatuur Abbott, Medtronic, Boston Scientific, Johnson & Johnson.

Pr Ingeborg Stalmans

Medisch adviseur Wereldwijd erkende expert op het vlak van glaucoom en AI. Professor, hoofd van de glaucoomafdeling van het UZ Leuven en directeur van de Onderzoeksgroep Oogheelkunde van de KULeuven.

Stef Rommes, Msc.

CTO Expert artificiële intelligentie en machine learning Masters in Engineering en AI

Hilde Lippens

Commercial Lead Hilde heeft ruim 20 jaar ervaring in sales en marketing in de oftalmologische sector in de Benelux.

Kom bij ons werken

Het hoofdkantoor van MONA is gevestigd in de Business Brewery in Leuven.
We hebben ons als doel gesteld om elke diabetespatiënt op aarde vlot toegang te geven tot comfortabele retinascreening.
Laten we samenwerken zodat elke diabetespatiënt jaarlijks wordt gescreend.

Op dit ogenblik hebben we geen vacatures.
Vindt u toch dat we de kans niet mogen laten liggen om kennis te maken met uw talent?
Stuur ons dan zeker uw cv en motivatiebrief.
Misschien wisten we niet wie we over het hoofd zagen!

Vertel het ons
Medical Experts Patients
Close

Gevolgen voor patiënten

Diabetische retinopathie is de belangrijkste oorzaak van blindheid bij actieve volwassenen.
Mensen met diabetes zouden zich jaarlijks moeten laten onderzoeken op DR zodat deze aandoening vroegtijdig kan worden vastgesteld. Patiënten die de diagnose van DR hebben gekregen moeten zich regelmatig laten screenen om de voortgang van de ziekte te volgen.

MONA maakt het mogelijk om uw ogen regelmatig te laten onderzoeken zonder wachtlijsten of fysieke ongemakken.
Na enkele minuten weet u of u zich verder moet laten opvolgen, dan wel of u gerust bent tot uw volgende jaarlijkse screening.

Medical Experts Patients
Close

Gevolgen voor artsen

Oftalmologen kunnen MONA gebruiken om hun patiëntenworkflow te verbeteren. Een technicus kan beelden maken van de retina en 3 minuten later weet de patiënt of hij verdere zorg nodig heeft. Hoe minder tijd er opgaat aan de diagnose, hoe meer tijd er vrijkomt voor complexe behandelingen en ingrepen. De patiënt gaat tevreden naar buiten, waardoor hij geneigd zal zijn deze positieve ervaring te delen met zijn persoonlijk netwerk.

Diabetologen en endocrinologen kunnen MONA gebruiken om oogzorg op te nemen in de evaluatie van hun patiënt. Een geautomatiseerd proces van 3 minuten volstaat om een patiënt gerustgesteld huiswaarts te sturen of door te verwijzen naar een oftalmoloog.

Close

Het probleem

Met de vergrijzing van de bevolking neemt ook het aantal oogziekten toe, en is er bijgevolg meer behoefte aan oogzorg.

In 2020 verscheen in The Lancet een studie over diabetische retinopathie. Daaruit bleek dat deze aandoening de belangrijkste oorzaak is van blindheid bij vijftigplussers.

Het goede nieuws is dat DR kan worden voorkomen en behandeld.
Maar er zijn enkele obstakels:

Alleen specialisten kunnen de diagnose stellen

  • De huidige screeningmethodes vereisen de tussenkomst van een specialist die de resultaten kan analyseren, een diagnose kan stellen en kan bevestigen in welk stadium van DR de patiënt zich bevindt.

Er zijn lange wachtlijsten

  • Gezien het beperkte aantal specialisten kan het lang duren voor u een afspraak kunt maken in uw buurt.

De screening is onaangenaam

  • De huidige technieken voor retinascreening zijn tijdrovend en fysiek onaangenaam.