Gender equality plan

MONA.health adopted a “Gender Equality Plan” – an ongoing strategy focusing on 4 goals.

Its primary objective is to ensure that MONA.health is a safe place for all, functioning in a way that respects equality and diversity and is free from discrimination.

Goals of the Gender Equality Plan for MONA.health

GOAL 1. Raising awareness of the importance of equality issues and strengthening positive attitudes towards diversity.
GOAL 2. Supporting the development of artificial intelligence based products and services free from gender and diversity bias.
GOAL 3. Ensuring gender equality and sexual orientation diversity in recruitment of female and male employees.
GOAL 4. Increasing balanced sex representation with respect to the Board of Directors, management, consultants, chairpersons of scientific advisory boards and clinical investigators.

Objectives identified in the Gender Equality Plan for MONA.health are twofold to promote equal treatment based on gender and sexual orientation within the company and to increase diversity and inclusion in science and clinical research. MONA.health aims to bring products on the market that are free from gender and diversity bias.

Equality and diversity are the values promoting the development of science. Good practices translated into actions, as well as improvement of research free from gender or ethnical bias. This starts by promoting women and diversity in science, allowing an increased representation of women in the scientific community that advises MONA.health .

Medical Experts Patients
Close

Gevolgen voor patiënten

Diabetische retinopathie is de belangrijkste oorzaak van blindheid bij actieve volwassenen.
Mensen met diabetes zouden zich jaarlijks moeten laten onderzoeken op DR zodat deze aandoening vroegtijdig kan worden vastgesteld. Patiënten die de diagnose van DR hebben gekregen moeten zich regelmatig laten screenen om de voortgang van de ziekte te volgen.

MONA maakt het mogelijk om uw ogen regelmatig te laten onderzoeken zonder wachtlijsten of fysieke ongemakken.
Na enkele minuten weet u of u zich verder moet laten opvolgen, dan wel of u gerust bent tot uw volgende jaarlijkse screening.

Medical Experts Patients
Close

Gevolgen voor artsen

Oftalmologen kunnen MONA gebruiken om hun patiëntenworkflow te verbeteren. Een technicus kan beelden maken van de retina en 3 minuten later weet de patiënt of hij verdere zorg nodig heeft. Hoe minder tijd er opgaat aan de diagnose, hoe meer tijd er vrijkomt voor complexe behandelingen en ingrepen. De patiënt gaat tevreden naar buiten, waardoor hij geneigd zal zijn deze positieve ervaring te delen met zijn persoonlijk netwerk.

Diabetologen en endocrinologen kunnen MONA gebruiken om oogzorg op te nemen in de evaluatie van hun patiënt. Een geautomatiseerd proces van 3 minuten volstaat om een patiënt gerustgesteld huiswaarts te sturen of door te verwijzen naar een oftalmoloog.

Close

Het probleem

Met de vergrijzing van de bevolking neemt ook het aantal oogziekten toe, en is er bijgevolg meer behoefte aan oogzorg.

In 2020 verscheen in The Lancet een studie over diabetische retinopathie. Daaruit bleek dat deze aandoening de belangrijkste oorzaak is van blindheid bij vijftigplussers.

Het goede nieuws is dat DR kan worden voorkomen en behandeld.
Maar er zijn enkele obstakels:

Alleen specialisten kunnen de diagnose stellen

  • De huidige screeningmethodes vereisen de tussenkomst van een specialist die de resultaten kan analyseren, een diagnose kan stellen en kan bevestigen in welk stadium van DR de patiënt zich bevindt.

Er zijn lange wachtlijsten

  • Gezien het beperkte aantal specialisten kan het lang duren voor u een afspraak kunt maken in uw buurt.

De screening is onaangenaam

  • De huidige technieken voor retinascreening zijn tijdrovend en fysiek onaangenaam.